Hur man skapar en bra skola och lyckas i sin undervisning

Lördagen den 22 maj är ni välkomna att lyssna till Stavros Louca, känd från dokumentären om klass 9A.

Arrangör är Föräldraalliansen och föredraget är helt kostnadsfritt!

Stavros kommer att berätta om sitt sätt att undervisa. I Stavros klasser är det inte ovanligt att det är mer än 100 % närvaro, ibland upp till 120 %.

Stavros visar med ord och kroppspråk hur mycket han tycker om sina elever och sitt yrke och menar att kärleken till yrket och eleverna är en av nyklarna till hans framgång.

Föräldrar som har förväntningar på sina barns skolframgång är också mycket viktiga, om detta talar också Stavros.

Föredraget hålls på Kulturhuset i Haninge, Poseidons torg 8

Resan till Haninge tar endast ca 25 minuter med pendeln från T-centralen

Stavros föredrag pågår mellan 13.15- 15.15

Därefter har vi en liten paus. Efter pausen ca 15.45 kommer två politiker från Haninge Kommun att tala om hur de lyckas med blocköverskridande skolpolitik.

Dagen avrundas med en öppen frågestund och ca 17.00 tackar vi för oss

Hämta Inbjudan (PDF)

Anmäl er på anmalan@foraldraalliansen.nu

Nya skollagen

Som ni kanske läst så är det en ny skollag på gång. Förslaget till ny skollag har tagits fram av en arbetsgrupp på Utbildningsdepartementet, Skollagsberedningen (U 2006:E). Den är just nu ute på remiss till cirka 140 remissinstanser.

Remissvaren ska vara inkomna till Utbildningsdepartementet senast den 1 oktober 2009. Förutom dessa instanser så kan man som enskild komma med synpunkter.

Det är två ganska tjocka luntor att läsa. De finns som alla SOU att köpa på Fritzes bokhandel, men kan också laddas ned i PDF-format från Regeringens hemsida (se länk nedan). Vill ni veta mer så kan ni också kontakta föräldraföreningens ordförande Jonas, som har böckerna hemma och har läst stora delar.

Här kommer lite länkar i ämnet:
Regeringens sida med länkar till Skollagsförslaget som PDF-dokument
Barnverket – ett nätverk som jobbar för barn i förskola, skola och fritidsverksamhet. Barnverket är en av remissinstanserna och på deras hemsidan kommer det finnas mycket information om bl a Skollagen. (Brotorpsskolans föräldraförening är medlem i Barnverket)

Jonas Andersson
ordförande Brotorpsskolans Föräldraförening