Om oss

Föräldraföreningen är ett forum för dig som vill påverka, diskutera och få information om skolans verksamhet.

Fakta om Föräldraföreningen

Officiell e-postadress: foraldraforeningen@brotorpsskolan.se
Medlemsavgift: 100 kr per familj och läsår.
Pg 490 58 56-3

Kontaktadress: Ordförande Ellika Török Hermansson, e-post: ellika.hermansson.torok@stockholmresilience.su.se
Hemsida: www.brotorpsskolan.se

Stadgar för Brotorpsskolans Föräldraförening (2.4) PDF-fil för nedladdning

Styrelsen 2013-2014

Ordförande: Ellika Török Hermansson
Vice ordförande: Arne Kanth
Kassör: Alex dos Santos Pruth
Ledamöter: Anna Hammarbäck, Elin Lindström Coleman, Elsa Saboonchi, Karin Tillhagen och Mikael Wickström.

Vad är föräldraföreningen?

Föräldraföreningen är ett forum för dig har barn i Brotorpsskolan och vill påverka, diskutera och få information om skolans verksamhet.

Varför behövs en föräldraförening?

Vi i föräldraföreningen tycker att det är viktigt att skola och föräldrar strävar efter gemensamma mål och arbetar för en god kommunikation. Betydelsen av att vi föräldrar engagerar oss i våra barns skola kan aldrig överskattas! Därför är vi glada för varje förälder som vill delta i arbetet. Föreningen drivs av oss föräldrar, och det är vi som skapar dess betydelse.

Är det bara att gå dit?

Styrelsemötena är öppna. Alla är välkomna att delta eller komma med förslag om vad vi ska diskutera. Protokoll från våra möten finns på skolans webbplats, och i protokollet kan du läsa var och när nästa möte ska äga rum.

Vad gör föräldraföreningen?

Frågor som föreningen tidigare diskuterat och arbetat med är till exempel vattenkvalitén på skolan och fritidsklubben för årskurs 4–5. På senare tid har vi fokuserat mycket på trygghetsfrågor och hur man ska få skolans information, inte minst webbplatsen, att fungera bättre.

Föreningen har några återkommande evenemang. Vi ordnar en kläd- och prylbytardag på hösten där medlemmarna kan lämna in kläder, sportutrustning och barnsaker till försäljning. Dessutom hjälper till med aktiviteter på Brotorpsdagen.

Vad skulle du vilja göra?

Har du någon särskild fråga som du brinner för? I så fall är du välkommen att starta en arbetsgrupp. Kanske skulle du vilja arbeta med den fysiska miljön på skolan? Eller är du bra på att ordna fester för barn? Alla förslag till arbetsgrupper är en möjlighet att stärka skolan.

Bli medlem du också!

Ju fler vi är som engagerar oss desto bättre skola kommer vi att få!

Du blir medlem i  föräldraföreningen genom att sätta in 100 kr per familj och läsår till pg 490 58 56-3.
Ange namn och adress samt barnens namn och klass.

Pengarna som vi får in från medlemsavgifter och olika aktiviteter går tillbak till skolan i form av inköp av utrustning till fritids, eller aktiviteter som till exempel föreläsningar för föräldrar och skolpersonal.


Anmälningsformulär

Använd det här formuläret för att enkelt anmäla dig som medlem i Föräldraföreningen. Fyll i uppgifterna och betala sedan in 100 kr till pg 490 58 56-3. Avgiften och medlemskap gäller för ett läsår.

Mitt namn (obligatoriskt)

Min e-post (obligatoriskt)

Adress

Mina barn går i klass