Välkommen som medlem

Vi behöver ditt stöd och engagemang! Ju fler som bidrar med medlemsavgiften på 100 kronor per familj och läsår, desto fler kreativa lärandeformer kan Föräldraföreningen vara med och sponsra. Men vi behöver inte bara pengar – vi behöver dina idéer och engagemang. Kanske har du förslag på saker ditt barns klass kan utforska och uppleva utanför ordinarie undervisning? Eller kanske vill du hjälpa till att spola skridskobanan vintertid, eller bistå i aktiviteter som exempelvis Brotorpsdagen? Ett engagemang i Föräldraföreningen ger förutom tillfredsställelsen av att ta aktiv del i sitt barns skolgång också möjlighet att på ett konkret sätt påverka den i positiv riktning.

Dialog med skolledningen om viktiga frågor som berör våra barn!

Vi har kontinuerligt en dialog med skolledningen om viktiga frågor som berör våra barn!  Våra styrelsemöten är öppna för alla, och vi för regelbundna samtal med skolledningen. Hör av dig till oss om du vill väcka eller få stöd i en fråga!

Musik, teater, museer med mera – Föräldraföreningen hjälper till att göra det möjligt!

En annan viktig uppgift Föräldraföreningen har är att främja Brotorpsskolans barn i deras allsidiga utveckling (Stadgar §1). Vår vision är att alla klasser en gång per termin ska få möjlighet att göra något extra utöver ordinarie undervisning, något som berikar eleverna. Det kan till exempel vara att gå och se en konsert eller teaterföreställning som berör något de undersöker och lär sig om under lektionerna. Eller kanske besöka något av Stockholms många museer som erbjuder engagerande skolprogram där eleverna får prova på både det ena och det andra. Genom att bistå skolan med visst ekonomiskt stöd vill Föräldraföreningen skapa möjligheter för kreativa lärandeformer.

Bli medlem nu och stöd vårt arbete.

Använd gärna formuläret här nedan för att anmäla ditt medlemskap. Medlemsavgiften är 100 kr per familj och läsår som du betalar till pg 490 58 56-3. Ange texten ”Medlemsavgift (aktuellt år)” och ditt namn på inbetalningen.

Mitt namn (obligatoriskt)

Min e-post (obligatoriskt)

Adress

Mina barn går i klass