Skoltidningen

Brotorpsblaskan nr1-2009Föräldraföreningen samarbetar med Brotorpsskolan i projektet att skapa en skoltidning. Arbetet startade terminen 2008/2009 och projektansvarig har varit Jonas Andersson. Underhösten 2008 planerades produktionen och skolans personal informerades om vad en skoltidning innebär.

I den ursprungliga projektbeskrivningen som presenterades för skolledningen kan man läsa följande:

”En skoltidning för Brotorpsskolan skall produceras. En förhoppning är att skapa sammanhållning mellan elever i olika årskurser/klasser, lärare och föräldrar. Vi vill också att Brotorpsskolans elever och personal skall känna stolthet över sig själva och sin arbetsplats och att självkänslan skall stärkas. Det är ett projekt som berör alla elever, från förskoleklass till årskurs 5, och integreras i undervisningen på olika sätt.

Alla elever skall vara med i produktionen på något sätt och vara delaktiga på sin nivå.

Produktionen av skoltidningen kommer att ingå i skolundervisningen inom olika ämnen och tanken är att detta blir en permanent verksamhet och en profil för skolan.

En grundidé är också att arbetet med tidningen på olika sätt skall integrera föräldrarna. Det kan handla om medverkan vid introduktion av olika delar i en tidningsproduktion, layout, foto, journalistik, illustrationer etc. Men det är eleverna som skall producera, från enkla teckningar och texter till bildbehandling, layout och tryckerikontakter.”

Själva arbetet med tidningen kommer även att ge ett antal kringarrangemang i form av fotoutställningar, skrivarverkstäder, novell- och dikttävlingar, studiebesök etc.

Brotorpsblaskan delas ut gratis till alla elever och personal vid Brotorpsskolan. Om du inte fått något nummer kan du kontakta skolans expedition.

Brotorpsblaskan 2009

nr1-1  Brotorpsblaskan nr2
Brotorpsblaskan nr 1 – 2009 (hämta som PDF-fil)
Brotorpsblaskan nr 2 – 2009 (hämta som PDF-fil)

Brotorpsblaskan 2010

  
Brotorpsblaskan nr 3 – 2010 (hämta som PDF-fil)
Brotorpsblaskan nr 4 – 2011 (hämta som PDF-fil)

Brotorpsblaskan 2011-2013

  nr6
Brotorpsblaskan nr 5 2012
Brotorpsblaskan nr 6 2013